Kontakt

Suglasna/suglasan sam s predloženom obradom osobnih podataka

INFORMACIJE

Označavanjem polja „Suglasna/suglasan sam s predloženom obradom osobnih podataka“ na ovoj kontakt formi, povjeravate nam svoje podatke i dajete suglasnost da ih prikupljamo i obrađujemo za odgovaranje na Vaš upit. 

Za obradu podataka odgovorna  je:

Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb

Vaše podatke ne prodajemo trećima niti ih komercijaliziramo na bilo koji drugi način, a da bismo  zaštitili vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa,  koristimo tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

U svakom trenutku imate  pravo opozvati svoju suglasnost te zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka i ostvariti pravo na ograničenje obrade. Od Oktal Pharme d.o.o. možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu. U slučaju opoziva Vaše suglasnosti, Vaši osobni podaci će biti obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno  mogućem roku računajući v od primitka Vašeg pisanog zahtjeva. Također imate pravo podnošenja prigovora Oktal Pharmi d.o.o. i/ili nadležnom tijelu za zaštitu podataka.